Intensjonen var her å la kunsten spille hovedrollen i interiøret. Grått maleri: Britt Bøhme og Laila Aas Birkeland, okergult trykk i glassfiber: Erik Jong, keramisk objekt: Steve Buck.
Fotograf: Øystein Klakegg